Siste endring 07.03.2024

Prisgaranti

Følgende vilkår og betingelser gjelder for at du som bruker kan kreve at DrivstoffAppen AS betaler et beløp til deg som tilsvarer differansen mellom prisen i appen og pumpeprisen («Prisgaranti»)

Prisgaranti

  1. Du må ha et aktivt premiumabonnement minst 24 timer før du benytter deg av «Prisgaranti».

  2. Drivstoffprisen som refereres til i «Prisgaranti» må ikke være eldre enn 60 minutter fra rapporteringstidspunktet i appen, og oppdateringstidspunktet for prisen må ikke være innenfor tidsrammen nevnt i punkt 3.

  3. "Prisgaranti" gjelder ikke mellom kl. 12 og kl. 14 på grunn av hyppige prisendringer.

  4. Kjøpet må dokumenteres med et bilde av kvitteringen, og appen må oppdateres av innsender med de korrekte prisene.

  5. Et bilde av kvitteringen må sendes for å motta tilbakebetaling av prisforskjellen.

  6. Dokumentasjon må sendes inn senest 48 timer etter kjøpet til prisgaranti@drivstoffappen.no

  7. Et bilde av din profil i appen kreves for identifikasjonsformål ved innsending.

  8. «Prisgaranti» gjelder for maks 60 liter per transaksjon, kun i Norge og for privatpersoner.

  9. «Prisgaranti» gjelder ikke for priser som anses å være urimelig lave, åpenbart feilaktige eller klassifiserte som prisfeil. I tilfeller hvor det er rimelig grunn til å anta at en pris er feilaktig på grunn av typografiske feil, systemfeil eller andre åpenbare unøyaktigheter, forbeholder Drivstoffappen AS seg retten til å avvise krav under prisgarantien.


Ved å benytte «Prisgaranti», godtar du disse vilkårene.