DrivstoffAppen AS

Brukervilkår

Vilkår for bruk av DrivstoffAppen («Vilkårene» («Avtalen»))

Vilkårene som fremstilles i det følgende er inngått mellom DrivstoffAppen AS (org.nr. 925 255 386) («vi», «oss» e.l.) og du som er bruker av eller abonnent («du», «din» e.l.) på DrivstoffAppen («Tjenesten», «Appen» og «DrivstoffAppen»). DrivstoffAppen er utviklet av DrivstoffAppen AS og er en tjeneste som skal gjøre det lettere for deg å finne den rimeligste prisen for drivstoff.

For å bruke DrivstoffAppen må du akseptere disse Vilkårene når du først installerer Appen. Ved å trykke at du godtar så forplikter du deg til å følge våre regler og retningslinjer for bruk av DrivstoffAppen som følger av denne Avtalen. Hvis du ikke ønsker å være bundet av Vilkårene må du slette kontoen din og slutte å bruke tjenesten.

1 Tilgang til tjenesten, registering og abonnement Du må være 18 år for å kunne bruke DrivstoffAppen.

Tilgangen din til tjenesten er personlig og skal kun brukes av deg. Dersom du gir andre tilgang til din konto vil du være juridisk og økonomisk ansvarlig for at bruken er i samsvar med disse Vilkårene.

For å få tilgang til Appen må du laste den ned i enten App Store eller Google Play. Det å opprette bruker er gratis og vil gi deg tilgang til en rekke funksjoner i Appen. Det er videre mulig å kjøpe abonnement for å få tilgang til ytterlige funksjoner, du kan lese mer om de ulike abonnementene i Appen og under punkt 5.

Du kan enten opprette brukerkonto manuelt eller velge å logge inn med Facebook, Google eller din Apple-ID. Ved å logge inn med Facebook eller Google, gir du oss tillatelse til å innhente informasjon som navnet ditt og e-postadressen fra tredjeparten. Hvis du logger inn med din Apple-ID gir du oss tillatelse til å innhente navnet ditt og e-postadressen din om du velger å vise denne. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger se personvernerklæringen.

2 Vilkår for bruk av tjenesten

Drivstoffappen er utviklet og gjort tilgjengelig for å gjøre hverdagen din lettere og for at du enkelt skal kunne finne den rimeligste prisen for drivstoff. For at vi skal kunne tilby denne tjenesten så må du forplikte deg til å kun bruke DrivstoffAppen i samsvar med dens formål, tjenester og funksjoner. Dette innebærer at du til forplikter deg til å:

A. bruke Appen i samsvar med gjeldende lovverk
B. oppgi riktig, nøyaktig og sann informasjon ved opprettelse/endring av profilen din
C. opptre i tråd med tjenestens formål, som er å legge til rette for at brukerne av Appen skal kunne finne den rimeligste drivstoffprisen
D. oppdatere korrekte drivstoffpriser
E. kun bekrefte priser som er korrekte
F. ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller deler av Appen
G. respektere rettighetene DrivstoffAppen AS har knyttet til Appen, herunder opphavsretten
H. ikke forsøke å få tilgang til kildekoden eller programvarekomponentene i Appen
I. ikke trekker ut eller samler inn informasjon som fremkommer av Appen, herunder drivstoffpriser og/eller andre brukeres informasjon eller data
J. ikke bruke Appen eller noe av innholdet i Appen til noe som helst kommersielt formål uten å på forhånd innhente vårt skriftlige samtykke

3 Vilkår for bruk av fordelsprogrammet

For å benytte fordelsprogrammet er det en forutsetning av du er en privatperson over 18 år som er bosatt i Norge.

Du sparer bonus ved oppdatering av priser samt. bekrefting av riktige priser. DrivstoffAppen forbeholder seg retten til å korrigere bonus som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold i DrivstoffAppen, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Se punkt 4 for mer informasjon.

Grunnlaget for bonusopptjeningen vil kunne variere. Dette gjelder både satsen på innlegging av ny pris og bekreftelse av nåværende pris. Du finner oppdatert informasjon om hvordan du opparbeider deg bonus i Appen.

For å få utbetalt bonus må du sende en forespørsel i Appen. Dette gjøres ved å trykke deg inn på siden «Profil» i Appen og velge en utbetalingsmetode.

Ved uttak av bonus må du ha vært aktiv minst 14 dager før du sender forespørsel om å ta ut bonus. Maksimalt beløp for uttak av bonus per kalenderår er 1000 kr. Har du vært inaktiv i over 30 dager vil bonusen din bli tapt og det vil ikke være mulig å gjøre krav på bonusen du hadde. Uttak av bonus kan ikke være mindre enn 100 kr.

Utbetaling av bonus vil skje innen tre virkedager etter bonusperiodens utløp, med mindre uforutsette hendelser inntrer. Bonusperioden vil være knyttet til hver kalendermåned.

4 Brudd på vilkårene for tjenesten og fordelsprogrammet

Dersom det oppdages brudd på Vilkårene, vil du kunne bli utestengt fra tjenesten. Hvis vi mistenker at det har skjedd brudd vil du få et varsel før kontoen stenges som gir deg mulighet til å ta kontakt med oss for å få begrunnelse for vurderingen og fremsette klage på avgjørelsen.

Dersom du er abonnement og har brutt Vilkårene og blir utestengt fra tjenesten vil du ikke ha rett til refusjon for kjøpet.

Misbruk av fordelsprogrammet som fører til urettmessige utbetalinger vil medføre rettslig forfølgelse.

5 Kjøp av abonnementstjenestene

Det er ett abonnement tjenesten tilbyr, tilgjengelig i forskjellige tidsperioder. Kjøp av de forskjellige abonnementene skjer gjennom App Store og Google Play, der vi vil få bekreftelse på kjøpet av den valgte betalingsleverandøren. Abonnementet fornyes automatisk til den prisen du samtykket til da du tegnet abonnementet.

Abonnementet løper frem til du velger å si det opp i App Store eller Google Play, avhengig av hvilken betalingsleverandør som er aktuell for deg. Dette gjelder selv om du har slettet kontoen din i Appen eller slettet Appen fra enheten din.

Du har rett til å angre på kjøpet ditt i henhold til angrerettloven og kansellere abonnementet ditt innen 14 dager etter kjøpet ble gjort.

Ved kjøp av abonnement gjennom App Store, vil refusjonen administreres av Apple. I App Store gjør du dette ved å gå inn på din konto, trykke på «Kjøp», finne DrivstoffAppen og trykke på «Rapporter problem», og deretter velge jeg vil «Be om refusjon».

Ved kjøp av abonnement gjennom Google Play Store må kontakte oss via e-post med Google Play Store-bestillingsnummeret (du finner bestillingsnummeret i e-postbekreftelsen, eller ved å logge deg inn). Merk e-posten med angrerett i emnefeltet.

Hvilke funksjoner du har tilgang til vil fremgå i Appen under beskrivelsen av de ulike abonnementene.

6 Brukeransvar  

DrivstoffAppen vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Du vil likevel selv kunne beskytte deg mot urettmessig adgang til din konto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Det er viktig at du ikke under noen omstendigheter deler ditt private passord eller innloggingsdetaljer med andre. Vi legger til grunn at all aktivitet som kan knyttes til din bruker er utført av deg. Dersom du skulle mistenke at noen andre har tilgang til din brukerkonto må du ta kontakt med oss umiddelbart, ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt under punkt 13.

7 Ansvarsbegrensning  

Tjenesten leveres «som den er». Vi gir ingen garantier av noen slag og kan ikke garantere at tjenesten vil være uten avbrudd, sikker eller feilfri. Appen vil til tider kunne være utilgjengelig av flere årsaker, blant annet dersom det er nødvendig for vedlikehold. Vi kan også velge å avvikle appen. Vi vil ikke være ansvarlig for noen som helst direkte eller indirekte skader eller tap som følge av at tjenesten ikke kan brukes, med mindre dette fastslås ved dom.

Selv om vi jobber hardt for å kunne å tilby deg som bruker den beste opplevelsen, kan vi derfor heller ikke garantere at lokasjonen på stasjoner og priser er korrekte. Dette er informasjon som er innhentet fra brukerne eller andre tredjepartstjenester, slik at vi ikke kan påta oss ansvar for den oppgitte informasjonen er riktig.

8 Behandling av personopplysninger

For å tilby tjenesten må DrivstoffAppen behandle personopplysninger om deg og andre brukere av tjenesten. Du finner mer informasjon i personvernerklæringen som du finner i Appen og på nettsiden her: Personvernerklæringen

9 Endring av vilkår

DrivstoffAppen blir kontinuerlig utviklet og forbedret. Dette vil kunne ha en innvirkning på Vilkårene og det kan skje endringer. Dersom vi foretar endringer som vil ha innvirkning på bruken din av DrivstoffAppen, vil vi varsle deg innen rimelig tid før vi iverksetter endringen. Imidlertid vil små endringer kunne skje uten varsling.

10 Endringer av tjenesten

Vi ønsker å levere den best mulige tjenesten og vil derfor fra tid til annen initiere endringer for å forbedre DrivstoffAppen. Dette kan innebære muligheten for å modifisere, tilføye eller fjerne funksjoner som er tilgjengelige i den gratis versjonen eller i abonnementet. Vi forbeholder oss retten til å foreta slike endringer i Appen, bytte teknisk leverandør, samt justere funksjonalitet som tilbys i både den gratis versjonen og abonnementet. Dette kan medføre at du som bruker må oppdatere ditt eget system for å kunne ha tilgang til Appen.

11 Terminering

Du kan si opp kontoen din når du ønsker.

For å slette brukerkontoen din, vennligst følg disse trinnene:

  1. Åpne appen og gå til «Profil».

  2. Velg «Innstillinger».

  3. Bla nedover til du finner «Slett brukerkonto».

  4. Trykk på «Slett brukerkonto» og bekreft slettingen.

Dersom du ønsker å avslutte et kjøpt abonnement hos oss se punkt 5.

12 Lovvalg og tvisteløsning

Disse Vilkårene er underlagt norsk lovgivning.

Dersom det oppstår en tvist mellom deg og DrivstoffAppen AS, vil vi først forsøke å løse denne i minnelighet, altså gjennom enighet mellom partene. Hvis dette viser seg å ikke være mulig kan tvisten bringes til Forbrukerrådet. Du kan lese mer om denne ordningen på denne lenken https://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

Dersom saken bringes inn for domstolene vil Buskerud tingrett være avtalt verneting.

13 Kontaktinformasjon

Du kan alltid kontakte oss direkte via appen i chatfunksjonen eller på e-post ved support@drivstoffappen.no.

DrivstoffAppen AS
Fjerdingen 17
3050 Mjøndalen
Norge