Personvern

Personvernerklæring for appen «DrivstoffAppen»

Appen Drivstoffappen leveres av DrivstoffAppen AS og er en tjeneste som skal gjøre det lettere for deg å finne den rimeligste prisen for drivstoff. For at du skal kunne bruke DrivstoffAppen samler vi inn og behandler personopplysninger om deg som er nødvendige for at appen skal fungere på best mulig måte. Denne personvernerklæringen skal gi deg en forklaring og en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler dem og hvilke rettigheter du har som registrert bruker.Dersom du har noen spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, ta kontakt med oss på support@drivstoffappen.no.

Registrering og innlogging

Når du har lastet ned appen er det flere måter du kan registrere bruker og logge inn på:

  1. Manuell registrering av bruker: ved å opprette en bruker manuelt gir du oss informasjon som fornavn, etternavn og e-postadresse.

  2. Innlogging via din Google-konto: vi innhenter navn og e-postadresse dersom du benytter deg av denne innloggingsmetoden.

  3. Innlogging via din Facebook-konto: vi innhenter navn og e-postadresse dersom du benytter deg av denne innloggingsmetoden.

  4. Innlogging via din Apple-konto: vi innhenter navn og e-postadressen din hvis du velger å vise denne, dersom du benytter deg av denne innloggingsmetoden.

Formålet med å innhente denne informasjonen er å opprette en unik bruker for deg i DrivstoffAppen. Disse personopplysningene behandler vi for å oppfylle avtalen med deg om å gi deg tilgang til appen. Vi lagrer denne informasjonen så lenge du bruker DrivstoffAppen.

Profilinformasjon

For å kunne bruke flere av funksjonene i appen som blant annet fordelsprogrammet, må du du oppgi informasjon som navn, e-postadresse, kontonummer og telefonnummer. Man kan imidlertid velge å bruke appen uten å legge til profilinformasjon. Informasjonen er tilgjengelig og lagret frem til du velger å fjerne den.
Videre kan man legge til profilbilde, dette er også valgfritt slik at dersom du ønsker å laste opp et bilde eller gi appen tilgang til kameraet må du samtykke til dette. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen i innstillingene til enheten din. Profilbildet lagres frem til du sletter det.

Registering av drivstoffpriser

For at appen skal kunne gi en oversikt over drivstoffpriser så baserer dette seg på at dere som brukere legger inn denne informasjonen. Når du oppdaterer prisen på drivstoff på en stasjon, får vi tilgang til din stedsposisjon og hvilket klokkeslett du befant deg på denne lokasjonen. Vi bruker denne informasjonen for å kunne verifisere at de oppgitte drivstoffprisene er korrekte. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne ha en tjeneste som gir deg oversikt over de rimeligste drivstoffprisene nærmest deg, som er en berettiget interesse vi har. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente denne informasjonen om deg kan du sørge for det ved å ikke oppdatere drivstoffpriser i appen.Ved registrering av drivstoffpriser vil brukernavnet ditt og hvilket tidspunkt du la inn informasjonen være synlig for andre brukere. Grunnlaget for denne behandlingen er Drivstoffappens berettigede interesse. Dette gjør vi for å fremheve brukerne som oppdaterer drivstoffprisene og dermed bidrar til å gjøre det enklere for alle å finne den rimeligste prisen for drivstoff. Denne funksjonen er lagt til for å skape engasjement og vi legger til grunn at den vil medføre høyere terskel for å oppgi falske drivstoffpriser. Du vil selv kunne velge ditt brukernavn og om du vil oppdatere drivstoffprisene, slik at vi anser de mulige ulempene som funksjonen kan medføre for deg som mindre enn fordelene den har for Drivstoffappen.

Abonnement

Dersom du ønsker abonnement vil transaksjonen skje gjennom App Store eller Google Play Store avhengig av hvilken enhet du bruker. Den informasjonen vi mottar fra leverandørene av betalingstjenestene er hvilket abonnement du har kjøpt som vi trenger for å kunne oppfylle avtalen med deg om å gi deg tilgang til valgt abonnement. Opplysningene om transaksjonen lagres i den grad vi er pålagt av bokføringsloven.

Fordelsprogrammet

Ved å oppdatere priser og bekrefte riktige priser på drivstoff vil du kunne opparbeide deg bonus. For å kunne utbetalte denne bonusen til deg, trenger vi følgende personopplysninger:

  1. Fult navn

  2. Kontonummer

Denne informasjonen innhenter vi fra deg ved at du fyller ut feltene på siden «Profil» i appen. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg om fordelsprogrammet.
Vi lagrer opplysninger om utbetalingene til deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til bokføringsloven.
Når du tar kontakt med oss i chat vil vi bruke informasjon fra profilen din for å identifisere deg og lagre chatloggen. Vi lagrer chatloggen i 90 dager før den slettes automatisk. Behandlingsgrunnlaget her er at vi har en berettiget interesse i å gi deg god kundeservice ved å svare på dine spørsmål og henvendelser.

Stedsinformasjon

For å kunne vise deg hvilke stasjoner som er nærmest deg så brukes informasjon om hvor du befinner deg når du bruker appen. Denne behandlingen skjer lokalt på din enhet, slik at vi verken har tilgang til eller lagrer din eksakte posisjon. Behandlingen av disse opplysningene er basert på din tillatelse, som du når som helst kan trekke tilbake ved å endre tillatelsene dine under innstillinger på din enhet.

Kartfunksjon

Dersom du ønsker å bruke kartfunksjon til å finne frem til den gitte stasjonen kan du trykke på kartet og enten bli rutet videre til Google Maps eller Apple Maps. Ved bruken av denne tjenesten er det Google eller Apple som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og du oppfordres til å lese mer om dette i deres personvernerklæring.

Bruk av tjenesten

For å kunne optimalisere appen samler vi inn informasjon om hvordan du bruker DrivstoffAppen. Dette gjennom at du har gitt tillatelse på din enhet om at det sendes krasjinformasjon og statistikk over hvordan du bruker appen slik at du hjelper oss å forbedre og utvikle appen. Denne tillatelsen kan du trekke tilbake i innstillingene på enheten din.
Videre bruker vi Google Analytics til å registrere og analysere bruken og bruksmønsteret ditt i appen. Det er Google Analytics som henter inn denne dataen, men alt av data blir anonymisert. Vi vil kun se data på aggregert nivå, det vil si sammenslått data om hva brukermassen gjør i appen. Dette gir oss verdifull informasjon om hvordan du samhandler med vår tjeneste slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen din. Det er en berettiget interesse vi har for å kunne utvikle tjenesten som vi mener at ikke er inngripende i ditt personvern basert på at dataen blir anonymisert.

Overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS

Vi benytter oss av underleverandører, herunder amerikanske selskap slik at det vil skje en overføring til tredjeland. Vi har derfor på plass databehandleravtaler og overføringsmekanismer, herunder Standard Contractual Clauses (SCCer) for å gjøre den så trygg som mulig.

Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger vil du ha en rekke rettigheter som du kan håndheve til enhver tid. Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av rettighetene under eller har spørsmål knyttet til disse, ta kontakt med oss på e-post.Dersom du mener at dine opplysninger er uriktige eller ufullstendige kan du selv endre dette under «Profil».Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, og til å få utlevert en kopi av alle personopplysningene dine som behandles.

Du har rett til å fremsette krav om sletting av dine personopplysninger. Dette vil vi gjøre med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid, eksempelvis etter bokføringsloven.

Er vår behandling av dine personopplysninger er basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og i visse tilfeller må behandlingen opphøre eller endres.Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen.

Hvis vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR ved behandling av personopplysninger.Du finner oppdatert informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss i chatten i appen, eller sende oss en e-post på adressen support@drivstoffappen.no.
DrivstoffAppen AS
Fjerdingen 17
3050 Mjøndalen
Norge