Prissjekk Februar 2024

22-03-2024

DrivstoffAppen sin prissjekk avdekker markante prisøkninger

Norge – I en tid hvor drivstoffpriser er en betydelig utgift for norske bilister, fortsetter DrivstoffAppen å overvåke markedet nøye. Basert på en omfattende analyse av over 443 456 prisregistreringer, presenterer vi de siste funnene for drivstoffpriser i Norge for februar, inkludert de mest og minst kostnadseffektive stasjonene for å fylle drivstoff.

Merk: Denne analysen fokuserer primært på større drivstoffkjeder som opererer over et bredt geografisk område, heller enn på lokalt nivå. Kjeder med færre enn 20 stasjoner, som ofte har en mer begrenset geografisk tilstedeværelse, er ikke inkludert. Dette er gjort for å gi en omfattende oversikt over drivstoffprisene fra kjeder som dekker større deler av Norge.

Prisøkning

Gjennom februar observerte vi en markant økning i drivstoffprisene nasjonalt. Gjennomsnittsprisen for diesel økte fra 20.78 kr til 21.8 kr per liter, en økning på 3,86%, mens bensinprisene så en økning fra 20.80 kr til 21.52 kr per liter, en økning på 3,44%. Disse økningene speiler en generell trend i markedet mot høyere drivstoffkostnader.

Blant de større kjedene

Vår analyse identifiserer Driv, Bunker Oil, og Tanken som de stasjonene som tilbyr de for henholdsvis diesel og bensin, noe som gjør dem til attraktive valg for prisbevisste bilister. På den annen side, viser dataene at Circle K, Shell, og YX, samt Esso for bensin, hadde de høyeste prisene, noe som påvirker forbrukernes valg av fyllestasjon.

Prisinformasjon

  • Billigste stasjoner for diesel: Driv (21.06 kr), Bunker Oil (21.14 kr), Tanken (21.25 kr).

  • Billigste stasjoner for bensin: Driv (20.24 kr), Tanken (20.78 kr), Bunker Oil (20.98 kr).

  • Dyreste stasjoner for diesel: Circle K (21.88 kr), Shell (21.79 kr), YX (21.75 kr).

  • Dyreste stasjoner for bensin: Circle K (21.84 kr), Shell (21.70 kr), Esso (21.66 kr).

Markedstrender

  • Generell trend: Økning i drivstoffpriser.

  • Størst prisøkning: Tanken, med 1,08 kr for bensin.

  • Laveste prisøkning: Best, med 0,42 kr.

  • Rimeligst blant større kjeder: Driv, Tanken, Bunker Oil.

  • Dyrest blant større kjeder: Circle K, YX, 7-Eleven, Shell.


Dette spekteret av data gir forbrukere og industrien verdifull innsikt i drivstoffprisenes svingninger, og hjelper med å navigere i et stadig endrende marked.

Kontakt

For ytterligere detaljer om drivstoffprisenes dynamikk og våre tjenester, ta gjerne kontakt:

Syver Orhagen
Daglig leder, DrivstoffAppen
E-post: syver@drivstoffappen.no