E10-bensinmerkingen: Hva betyr det for deg?

16-03-2023

Endringer i drivstoffmarkedet kan påvirke eldre biler - hva du bør vite om E10

E10, som er bensin som inneholder opptil 10% bioetanol, er nå det primære bensinproduktet på markedet. Selv om dette er en positiv utvikling for klimaet, kan det være utfordringer for eiere av eldre biler og kjøretøy med klassiske motorer.

Potensielle utfordringer med E10
Bioetanol er et løsemiddel som kan skade pakninger i eldre motorer og det passer ikke alltid for forgassere uten innsprøytning. Derfor anbefales det at eiere av biler produsert før 2011 unngår å bruke E10. Imidlertid anslås det at 95% av alle personbiler produsert etter 2000 i Europa kan bruke E10. Du kan sjekke om bilen din kan bruke E10 ved å klikke her.

For kjøretøy med veteranmotorer kan bruk av E10 potensielt føre til alvorlige drivstoffproblemer.

Risikoer for motorer
Bileiere bør være oppmerksomme på disse potensielle problemene. I det minste kan motoren oppleve feil tenning og dårligere ytelse. I det verste tilfellet kan det oppstå et fullstendig motorhavari.

Hvem kan trygt bruke E10?
Det er viktig å merke seg at alle biler fra 2011 eller nyere kan bruke E10 uten problem. Det anbefales imidlertid at eiere av biler eldre enn 2001, inkludert veteranbiler, ikke bruker E10. Hvis du er usikker på om din bil kan bruke E10, bør du sjekke med din forhandler.

Klikk her for å gå til vår oversikt over hvilke biler som kan bruke E10 bensin.

Et mer klimavennlig drivstoff: E10
Det er for tiden omtrent 820 000 bensinbiler på norske veier, sammenlignet med 1,1 millioner dieselbiler og 600 000 elbiler. I det stadig skiftende drivstoffmarkedet, ser vi nå at E10, som er mer klimavennlig enn den bensintypen vi tidligere er vant til, E5, blir mer utbredt.

Det er viktig for bilister å være oppmerksomme på hvordan disse endringene kan påvirke deres kjøretøy. I DrivstoffAppen vil vi fortsette å oppdatere deg om endringer og gi råd for å hjelpe deg med å ta de beste valgene for ditt kjøretøy og miljøet.

Økt etterspørsel og innspill fra brukere og bilklubber
DrivstoffAppen merker en økende etterspørsel og mottar verdifulle innspill fra brukere og bilklubber rundt om i landet. Bilklubber og entusiastgrupper er blant de som er mest opptatt av endringene i drivstofflandskapet. Disse gruppene har mange medlemmer som eier kjøretøy som ikke kan benytte det nye E10 drivstoffet.

Deres bekymringer og ønsker har blitt tydelig kommunisert og er en viktig del av diskusjonene i de forskjellige klubbene. Selv om konkrete løsninger fortsatt er under utvikling, er det tydelig at etterspørselen etter mer fleksible drivstoffalternativer vokser.

Vi setter stor pris på disse innspillene. De bidrar til å forme utviklingen av DrivstoffAppen, og hjelper oss med å forstå brukernes behov bedre.

Hva gjør jeg hvis bilen min ikke kan bruke bensin med E10?
Hvis kjøretøyet ditt ikke kan håndtere E10, kan du bruke DrivstoffAppen for å finne stasjoner som tilbyr 98 oktan drivstoff, som ikke inneholder etanol. Hos oss kan du enkelt navigere og finne riktig drivstofftype for bilen og båten din. Vi i DrivstoffAppen er dedikert til å forenkle drivstoffvalget for deg, spesielt i lys av introduksjonen av E10. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og forbedre tjenestene våre for å bedre betjene deg.

Som alltid setter vi pris på din tilbakemelding og støtte mens vi fortsetter å forbedre tjenestene vår.