Konkurransevilkår

Hovedarrangør

Alle konkurranser i vår offisielle app "DrivstoffAppen", som kan lastes ned fra App Store eller Google Play, er arrangert av Drivstoffappen AS.

For spørsmål om konkurransene, send e-post til: support@drivstoffappen.no

Hvem kan delta?

Deltakere må:

  • Være over 18 år

  • Være bosatt i Norge


Deltakelse

Følg instruksjonene i konkurransens annonsepost eller varsel. Ved deltakelse anses konkurransereglene som lest og akseptert.


Hvor konkurransen avholdes

Den foregår i vår offisielle app "DrivstoffAppen", tilgjengelig i App Store og Google Play. Konkurranser kan også kjøres parallelt på Facebook og Instagram.


Trekning av vinner

Vinneren trekkes av Drivstoffappen AS og trekningens dato oppgis i konkurransens post.


Kontakt med vinner

Vinneren kontaktes via e-post eller mobilnummer registrert i appens innstillinger. Uten kontaktinformasjon kan premien bli trukket tilbake. Vinnerinformasjon deles på DrivstoffAppens nettsider, app eller sosiale medier.


Skatt

Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt.

Gevinsten kan derfor være skattepliktig og vinner er selv ansvarlig for å melde gevinstens verdi inn til skattemyndighetene.


Personopplysninger

Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldene lov og forskrift.


Brudd på konkurransevilkårene

Ved brudd på konkurransevilkårene kan det medføre tap av premie.

DrivstoffAppen forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.


Feil og misforståelser

DrivstoffAppen AS tar ikke ansvar for trykkfeil eller misforståelser.


Øvrig

Facebook er ikke involert i konkurransen hverken i form av adminstrasjon, sponsorat eller annet vis.

Drivstoffappen AS forbeholder seg til enhver tid retten til eventuelt avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av konkurransen.


Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Du kan ta kontakt med oss direkte på support@drivstoffappen.no