Prisen på drivstoff vil holde seg høy gjennom sommeren