DrivstoffAppen logo white - Konkurransevilkår

Konkurransevilkår

HOVEDARRANGØR

Alle konkurranser i vår offisielle app ”Drivstoffappen” nedlastet fra App Store eller Google Play er arrangert av Drivstoffappen AS, Fjerdingen 17, 3050 Mjøndalen.

Alle henvendelser vedrørende konkurranser kan sendes til: [email protected]

Hvem kan delta i konkurransen?
For å delta i denne konkurransen må man

  • Være over 18 år
  • Bosatt i Norge


Hvordan deltar man i konkurransen?

For å delta i konkurransen må man følge konkurranse instruksene som er angitt i konkurranseposten/varslen.
Deltar du i konkurransen anses konkurransevilkårene for å være lest og akseptert.

Hvor avholdes konkurransen?
Den avholdes i vår offisielle app ”Drivstoffappen” nedlastet fra App Store eller Google Play.                                                                                                    Samme konkurranser vil kunne kjøres parallelt på Facebook og Instagram for å sikre engasjement og gi alle våre følgere mulighet til å delta i konkurransen.

Når trekkes vinneren av konkurransen?
Datoen for trekning av konkurransen vil stå i teksten der annonseringen av konkurransen blir formidlet.

Hvem trekker vinneren?
Vinneren trekkes av Drivstoffappen AS.

Hvordan kontaktes vinneren?
Vinneren vil bli kontaket per e-post eller mobilnummer som du har lagt inn under ”Innstillinger” i ”Drivstoffappen”.

Har vi ikke kontakt informasjon for utdeling av premie vil den bli annulert uten forvarsel. 

Informasjon om hvem som har vunnet konkurransen vil også bli lagt ut på DrivstoffAppen og Drivstoffappen sine sosiale medier i regi av Drivstoffappen AS.

Vinneren er selv ansvarlig for å følge med på informasjonen som vil komme på e-post, telefonnummer,direktemelding (messenger) Facebook eller (direkte melding) Instagram vedrørende utlevering av premie.

Brudd på konkurransevilkårene
Ved brudd på konkurransevilkårene kan det medføre tap av premie.
Drivstoffappen forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

Premie
”En gratis tank” eller ”full tank” er basert på en bil med 60 liter stor drivstofftank.
Prisen per liter vil være basert på den billigste prisen som er observert av diesel i løpet av start dato av konkurransen til slutt dato.
Det vil si er prisen observert på 11,99kr vil premien være 11,99kr ganger 60 liter som er totalt 719,40kr.

Skatt
Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt.
Gevinsten kan derfor være skattepliktig og vinner er selv ansvarlig for å melde gevinstens verdi inn til skattemyndighetene.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldene lov og forskrift.

Skrivefeil og utilsiktede feil
Drivstoffappen AS eller andre partnere direkte eller indirekte involvert i denne konkurransen, tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Øvrig
Facebook er ikke involert i konkurransen hverken i form av adminstrasjon, sponsorat eller annet vis.
Drivstoffappen AS forbeholder seg til enhver tid retten til eventuelt avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av konkurransen.

; ;