fbpx

Konkurransevilkår

HOVEDARRANGØR
Alle konkurranser på vår offisielle Facebook-side (DrivstoffAppen) og Instagram-side (DrivstoffAppen) er arrangert av Raskebiler AS, Gamleriksvei 361, 3055 Krokstadelva.

Alle henvendelser vedrørende konkurranser kan sendes til: support@drivstoffappen.no

Hvem kan delta i konkurransen?
For å delta i denne konkurransen må man:
·Ha fylt 18år
·Være bosatt i Norge
Ansatte i Raskebiler og samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.

Hvordan deltar man i konkurransen?
For å delta i konkurransen må man følge konkurranseinstruksene som er angitt i konkurranseposten.
Deltar du i konkurransen anses konkurransevilkårene for å være lest og akseptert.

Hvor avholdes konkurransen?
Samme konkurranser vil kunne kjøres parallelt på Facebook og Instagram for å sikre engasjement og gi alle våre følgere mulighet til å delta i konkurransen.

Når trekkes vinneren av konkurransen?
Datoen for trekning av konkurransen vil stå i innleggs teksten på Facebook og Instagram.·

Hvem trekker vinneren?
Vinneren trekkes av Raskebiler AS.

Hvordan kontaktes vinneren?
Vinneren vil bli kontaktet på direktemelding (messenger) på Facebook eller (direct melding) på Instagram, og blir så bedt om å dele ytterligere persondata for å få premien overlevert.

Informasjon om hvem som har vunnet konkurransen vil også bli lagt ut på DrivstoffAppen sine sosiale medier i regi av Raskebiler AS.Vinneren er selv ansvarlig for å følge med på informasjonen som vil komme på direktemelding (messenger) Facebook eller (direkte melding) Instagram vedrørende utlevering av premie.

Brudd på konkurransevilkårene
Ved brudd på konkurransevilkårene kan det medføre tap av premie.
Raskebiler forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

Skatt
Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt.
Gevinsten kan derfor være skattepliktig og vinner er selv ansvarlig for å melde gevinstens verdi inn til skattemyndighetene.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldene lov og forskrift.

Skrivefeil og utilsiktede feil
RASKEBILER AS eller andre partnere direkte eller indirekte involvert i denne konkurransen, tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Øvrig
Facebook er ikke involert i konkurransen hverken i form av adminstrasjon, sponsorat eller annet vis.
Raskebiler AS forbeholder seg til enhver tid retten til eventuelt avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av konkurransen.

Penger | Bensinstasjon | Bensinpriser | Sjekk diesel og Bensinpriser