DrivstoffAppen logo white - Drivstoffprisene varierer

Drivstoffprisene varierer

zxnf3k3p4x
Drivstoffprisene varierer Drivstoffprisene varierer voldsomt etter hvor man er i landet, men vi har brukt et gjennomsnitt den siste tiden, basert på «Drivstoffappen» . Den viser hva prisene er i nærheten av deg, eller hvor det er billigst i landet, avhengig av hvilke filtre du bruker. Billigste dieselpris i skrivende stund er 13 kroner, 14,69 for bensin. Begge fra Best på Noresund i Viken. Les resten av artikkelen Klikk her
; ;